Renovering av avlopp

Vi förlitar oss väldigt mycket på att våra avlopp håller för allt de utsätts för. Men även de bäst kostruerade avloppssystemen har ett bäst före datum. Bortom detta finns det inte längre några garantier att det inte uppstår små läckor eller till och med ett katastrofalt haveri av hela systemet då något helt enkelt brister. 

Är man husägare bör man se till att ta reda på när avloppsrören senaste byttes och vilket material som använts. Har arbetet gjorts ordentligt och bra material har används är det inte omöjligt att rören håller uppemot 60 år. Håller allt lägre kvalitet kan det dock behöva bytas redan efter 20 år.

Gjutjärn- och kopparrör bör inspekteras med jämna mellanrum efter omkring 30 år och plaströr bör man börja inspektera redan efter 20 år. Detta låter en hitta potentiella problem och svagheter som med tiden kan bli väldigt kostsamma problem. Hittar man problem kan dessa lösas med hjälp av relining istället för stambyte, vilket kan skära ned priset till potentiellt mindre än en femtedel, ofta ännu mindre.

Går tiden förbi och man inte ens bryr sig om att kontrollera avloppsrören kan man riskera mycket mer än bara ett kostsamt stambyte. Avloppsvatten är ju inget man vill ha utanför dessa rör, men även en mindre läcka kan orsaka många problem för huset och marken runtikring. Är detta något som får byggas upp med tiden kan det i slutändan behövas någon som kan hantera föroreningar för att hantera situationen.

Dock så är ju inte alltid renoveringen av avloppsrör så omfattande eller allvarliga. Har man tur kanske det räcker med att byta rör som faktiskt är ovan mark och inte under golv eller i väggar. Detta behöver sällan vara väldigt kostsamt, men när man håller på med VVS-relaterade områden är det alltid rekommenderat att man överlämnar arbetet till en expert, speciellt om man inte haft någon tidigare erfarenhet av detta.