Översvämning i källaren

Översvämning är något man i största möjliga utsträckning bör arbeta för att förebygga, men även förbereda sig för. Att veta hur man minskar risken för översvämningar och hur man agerar om det ändå skulle hända kan spara en väldigt mycket tid och pengar.

Förebyggande åtgärder börjar med att kontrollera att man har bra avrinning från både taket och marken. Inspektioner bör även göras för avloppsinstallationen och dräneringen på huset. Märker man att något inte riktigt fungerar som det ska bör man kontakta en expert innan man vidtag egna åtgärder.

Finns det risk för översvämning via VA-nätet bör man undvika att förvara fuktkänsliga ting i källaren, och eventuella andra utsatta utrymmen. Det kan även vara en bra idé att skaffa backventiler som skydd.

Har man själv eller andra i närområdet drabbats upprepade gånger av översvämningar bör man ta kontakt med kommunen och kräva ombyggnad av de kommunala VA-ledningarna.

Drabbas man av en översvämning bör man omedelbart bryta strömmen då vattnet annars riskerar att bli strömförande. Se dock till att eventuella dräneringspumpar inte stängs av.

Behöver man hjälp kan man kontakta företag som Swoosh som kan tömma källarplan betydligt snabbare än vad man kan göra själv.

Under en översvämning bör man vara noga med att undvika kontakt med avloppsvatten. Kommer man i kontakt med detta är det då viktigt att vara noga med hygienen efteråt.

Skador vid en översvärmning bör dokumenteras, helst med bilder, och anmälas till sitt försäkringsbolag, men även till VA-bolaget.

Det kan kännas viktigt att rädda den egendom man kan vid en översvämning, men det är viktigt att komma ihåg att man endast bör göra detta så länge man inte samtidigt riskerar sig egen säkerhet.

Allt som förstörts bör behållas åtminstone till dess att försäkringsbolaget har gjort ett besök och själva konstaterat skadorna.

Om det visar sig att översvämningen beror på att VA-bolagets ledningar inte klarar av de krav som lagen ställer har man rätt att begära ersättning för självrisk och alla andra inblandade kostnader som inte försäkringen täcker.