Alternativ uppvärmning

Om man har ett gammalt uppvärmningssystem kan det behöva uppdateras för att vara energieffektivt. Många äldre hus värmdes med olja och/eller ved, men även hus med direktverkande el har varit populära en period, när elpriset var betydligt förmånligare.

Den direktverkande elen har relativt höga löpande kostnader och är väldigt känslig för avbrott men har däremot bra reglerbarhet och låga energiförluster. Olja kräver inte så stor arbetsinsats från dig som husägare, vilket är mycket bekvämt, men olja är dyrt och en icke förnyelsebar råvara som dessutom påverkar klimatet negativt. Ved kan vara ett väldigt billigt alternativ om du har egen skog. Dock krävs det mycket jobb runt vedhanteringen och relativt mycket jobb för att hålla bostaden varm.

Har du en fungerande panna som du tidigare eldat i eller kört på olja och pannan är fullt fungerande, så kan du köpa till en brännare som eldar pellets. Pellets är en förnybar energikälla som dessutom inte bidrar till växthuseffekten, eftersom förbränningen inte skickar ut extra koldioxid i luften än trädet redan tagit upp från luften.

Pellets uppvärmning fungerar genom att pelletsen matas automatiskt med en skruv, från ett förråd till pannan i lagom mängd. Förrådet behöver du fylla på ett par gånger i veckan och pannan behöver sotas varje vecka under vinterhalvåret och någon gång ibland på sommaren. Normalt känner insatsen av temperaturen och antänder pelletsen vid behov. Du kan också göra en ny installation av pelletspanna eller en pelletskamin som båda fungerar på samma sätt som insatsen i befintlig panna.